Podsumowanie projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Podsumowanie projektu

30 września 2023 roku Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach zakończył realizację ostatniego już etapu projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do końca września br. w ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano m.in.

- 253 diagnozy, w tym interdyscyplinarne diagnozy w kierunku FAS/FASD, diagnozy w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych oraz w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu;

- 5 733 godziny terapii, w tym terapii psychologicznej, terapii zaburzeń posttraumatycznych, terapii zaburzeń integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Złości, socjoterapii, terapii czaszkowo-krzyżowej, EEG Biofeedback oraz zooterapii;

- 272 godziny warsztatów dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodziców adopcyjnych budujących i wzmacniających ich umiejętności wychowawcze;

- 147 godzin specjalistycznych konsultacji dla rodziców adopcyjnych;

- 600 godzin coachingu rodzicielskiego;

- 1 turnus terapeutyczny dla dzieci z trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym oraz ich rodzin adopcyjnych, a także 2 kursy terapeutyczne;

- 221 godzin szkoleń dla pracowników SWRiPZ doskonalących ich wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania, rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży oraz wykorzystania dialogu motywującego, a także 1 interdyscyplinarne seminarium pt. „Nastolatek w kryzysie” oraz 1 konferencję poświęconą cyberzagrożeniom i cyberuzależnieniom;

- 4 webinary dot. emocji, seksualności dzieci i młodzieży, przygotowania dziecka do adopcji oraz tego, jak rozmawiać z dzieckiem na temat adopcji;

- 5 pikników integracyjnych dla rodzin adopcyjnych;

- 61 godzin poradnictwa prawnego;

- 78 godzin superwizji dla pracowników ośrodków adopcyjnych.

W ramach projektu wydano również informator dla kandydatów na rodziców adopcyjnych pt. „Droga do adopcji” oraz przeprowadzono kampanię społeczną pt. „Stwórz dzieciom dom pełen miłości”, której celem było m.in. promowanie idei rodzicielstwa adopcyjnego.

Wsparcie w ramach projektu uzyskało łącznie 401 dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, 309 rodziców adopcyjnych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych, a także 255 przedstawicieli instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom oraz Wykonawcom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w ramach tego przedsięwzięcia.

Jednocześnie z radością informujemy, że już niebawem rozpoczniemy realizację nowego projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”. O szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce.

Skip to content