O punkcie

Home » O punkcie

Z dniem 11 maja 2021 roku swoją działalność rozpoczął Punkt Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego utworzony przy Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach. Jego celem jest zapewnienie kompleksowego i ponadstandardowego wsparcia dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, rodziców adopcyjnych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych.

W ramach Punktu realizowane są działania diagnostyczne i terapeutyczne, w tym między innymi psychoterapia, arteterapia, diagnoza i terapia logopedyczna, oraz dogoterapia mające na celu kompensowanie deficytów występujących u dzieci. Oferta wsparcia obejmuje także warsztaty dla rodziców adopcyjnych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych dot. m.in. wspierania rozwoju dziecka, FAS/FASD, radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi czy też budowania tożsamości dziecka, jak również coaching rodzicielski, mentoring oraz grupy wsparcia.

Nieodzownym elementem działalności Punktu będzie również stałe podnoszenie kompetencji zawodowych personelu ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, m.in. poprzez organizację szkoleń, warsztatów i superwizji.

Działalność punktu finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych, a świadczone przez Punkt wsparcie jest całkowicie bezpłatne dla jego uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz o kontakt z Oddziałem ds. adopcji i wspierania rodziny/Ośrodkiem Adopcyjnym, w którym prowadzona jest/była Państwa procedura adopcyjna.

Harmonogram wsparcia oferowanego w roku 2021 znajduje się w zakładce oferowane wsparcie.

Skip to content