O nas

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ośrodek adopcyjny ma wyłączną kompetencję w prowadzeniu procedur adopcyjnych, dlatego osoby zainteresowane przysposobieniem dziecka powinny skontaktować się z jednym z ośrodków adopcyjnych.

W województwie śląskim w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego funkcjonuje publiczny Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Katowicach wraz z pięcioma filiami, które to filie prowadzą procedury adopcyjne – w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim. Zadanie to realizowane jest także na terenie województwa przez niepubliczne ośrodki adopcyjne: Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu, Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie, Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej Towarzystwa Rozwijania aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu, a także Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego w Katowicach.

Głównym celem ośrodków adopcyjnych jest zapewnienie środowiska rodzinnego dzieciom z uregulowaną sytuacją prawną. Zaangażowani w pracę ośrodków adopcyjnych specjaliści, tj. psycholodzy i pedagodzy prowadzą działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest w szczególności:
 

  • przygotowanie do roli rodzica adopcyjnego, m.in. poprzez szkolenie;
  • pomoc w napisaniu wniosku do sądu z prośbą o adopcję oraz poradnictwo w zakresie adopcji;
  • towarzyszenie na każdym etapie procedury adopcyjnej, w tym towarzyszenie w trakcie pierwszego spotkania z dzieckiem;
  • sprawowanie nadzoru nad okresem osobistej styczności z dzieckiem;
  • opieka i wsparcie zawiązanych rodzin adopcyjnych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej;
  • opieka i wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla kobiet ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka.