ŚOA.AK.3321.Up.7.2020 – Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddziały ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku w 2021 roku.

Zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO Zamawiający: Województwo Śląskie – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, Nr: ŚOA.AK.3321.Up.7.2020 Nazwa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych...