Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą podczas spotkania integracyjnego w formie pikniku dla maksymalnie 150 osób w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie organizowanego w ramach projektu pn. W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych.

USŁUGI SPOŁECZNE Zamawiający: Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach Zamówienie Nr: ŚOA.AK.3321.US.2.2020 Rodzaj zamówienia: USŁUGI Typ zamówienia: Usługi społeczne poniżej wartości 750 000 euro netto. Opis przedmiotu zamówienia, pełna treść ogłoszenia...

Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych.

USŁUGI SPOŁECZNE Zamawiający: Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach Zamówienie Nr: ŚOA.AK.3321.US.1.2020 Rodzaj zamówienia: USŁUGI Typ zamówienia: Usługi społeczne poniżej wartości 750 000 euro netto. Opis przedmiotu zamówienia, pełna treść ogłoszenia...