Kategoria: Aktualności

Home » Aktualności » Strona 2
rekrutacja na szkolenie
Wpis

Rekrutacja na szkolenie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne organizowanym przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli instytucji systemu wspierania rodziny i...

zaproszenie na piknik
Wpis

Zaproszenie na XIX Piknik Rodzinny

Drodzy Rodzice, Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach serdecznie zaprasza na XIX Piknik Rodzinny, który odbędzie się 3 czerwca 2023 r. w Agrogospodarstwie „Pod Skałką”, mieszczącym się w Przybynowie przy ulicy Szkolnej 34. W ramach pikniku przewidziano liczne atrakcje, w tym: warsztaty edukacyjne, dmuchańce, ognisko, gry i zabawy edukacyjne, przejazd kolejką Jurajski Express oraz zwiedzanie Zwierzyńca...

zdjęcie - szkolenie
Wpis

Rekrutacja na szkolenie organizowane w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. Wykorzystanie Dialogu Motywującego w pracy z dziećmi i młodzieżą organizowanym przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli instytucji systemu wspierania rodziny...

Rekrutacja na szkolenia
Wpis

Rekrutacja na szkolenia dla przedstawicieli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie prowadzony jest nabór na następujące tematy szkoleniowe: Work life balance – redukcja stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Termin:...

Plakat kampanii
Wpis

#Rozmawiaj#Reaguj – kampania społeczna PKDP

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15 (PKDP) realizuje kampanię społeczną pt. „#Rozmawiaj#Reaguj”. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystywania seksualnego małoletnich oraz wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii...

Wpis

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zakończenia działalności przez Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 34/391/VI/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – prowadzenia ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2027. Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zostało zlecone Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu oraz...

Rekrutacja do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”
Wpis

Rekrutacja do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i rodziców adopcyjnych organizowanych w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Dysponujemy również ostatnimi wolnymi miejscami na działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych. Szczegółowe...

nabór na stanowisko psychologa
Wpis

Nabór na stanowisko psychologa

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach poszukuje psychologów do pracy w Oddziale ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej oraz w Rybniku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://soakat.bip.gov.pl/search/joboffers/

Wpis

Rozstrzygniecie otwartego  konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 34/391/VI/2023 z dnia 12.01.2023 roku rozstrzygnął otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027. Spośród 3 złożonych ofert wszystkie spełniły konkursowe wymogi formalne. Wyniki zakończonego konkursu: 1. Lista...

Skip to content