Author: SOA Katowice (SOA Katowice)

Wpis

W dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż w piątek 7 stycznia 2022 r. Śląski  Ośrodek Adopcyjny w Katowicach będzie nieczynny. Dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 1 stycznia 2022 r. (Nowy Rok), będący dniem ustawowo wolnym od pracy, przypadającym w sobotę. Zgodnie z zasadami prawa pracy, jeśli święto przypada...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.9.2021.Up – Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.2.9.2021.Up I. Nazwa zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości wpomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach– Oddziały ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej,Częstochowie i Rybniku w roku 2022.II. Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.III. Przedmiot zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości wpomieszczeniach zajmowanych...

Kartka świąteczna
Wpis

Wesołych Świąt!

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą niezapomnianym czasem, spędzonym w radosnej, spokojnej i rodzinnej atmosferze a Nowy Rok przyniesie zdrowie i wszelką pomyślność! Marietta Hełka Dyrektor Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach wraz z pracownikami

Wpis

W dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż w piątek 24 grudnia 2021 r. Śląski  Ośrodek Adopcyjny w Katowicach będzie nieczynny. Dzień 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 25 grudnia 2021 r. (pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia), będący dniem ustawowo wolnym od pracy, przypadającym w sobotę. Zgodnie z zasadami prawa pracy,...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.8.2021.Up – Obsługę informatyczną Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.20.2021.US I.Nazwa zamówienia: Obsługę informatyczną Śląskiego Ośrodka Adopcyjnegow Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.III.Przedmiot zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Śląskiego OśrodkaAdopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych, świadczona wdniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do15:30, oraz w sytuacjach awaryjnych, w wymiarze...

Wpis

Nr: ŚOA.AK.331.2.7.2021.Up Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych w roku 2022.

I.Nazwa zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym izagranicznym dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach orazOddziałów zamiejscowych w roku 2022.II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.III.Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w roku 2022 dlaŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach (40-017) przy ul. Granicznej29 oraz:a)Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny z siedzibą w Bielsku-Białej(43-300) przy...

Podsumowanie kampanii społecznej „Ciąża. Trzeźwy start procentuje”
Wpis

Podsumowanie kampanii społecznej „Ciąża. Trzeźwy start procentuje”

Przez kilka ostatnich miesięcy Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach prowadził kampanię społeczną pn. „Ciąża. Trzeźwy start procentuje”, w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Celem akcji było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej szkodliwych skutków spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne oraz zwrócenie uwagi na problemy osób z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS). Ambasadorkami kampanii zostały...

9 listopada – Światowy Dzień Adopcji
Wpis

9 listopada – Światowy Dzień Adopcji

9 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Adopcji. To idealna okazja, aby podkreślić ważną rolę, jaką pełnią rodziny adopcyjne oraz podziękować im za miłość, wytrwałość oraz zaangażowanie w wychowanie dzieci. Symbolem obchodów Światowego Dnia Adopcji jest dłoń będąca synonimem pomocy i uśmiech oznaczający radość – które razem mają symbolizować szczęście spowodowane powstaniem nowej rodziny. Popularyzacja symbolu...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.21.2021.US – Wybór osób do realizacji usług psychoterapeutycznych dla dzieci umieszczonych w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.21.2021.US I.Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji usług psychoterapeutycznychdla dzieci umieszczonych w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczejw ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.III.Przedmiot zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 30 dydaktycznychgodzin wsparcia psychoterapeutycznego dla dzieci zgłoszonych doprzysposobienia, przebywającychw placówkach instytucjonalnej...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.6.2021.Up – Wykonanie materiałów promujących działalność Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.2.6.2021.Up I.Nazwa zamówienia: Wykonanie materiałów promujących działalnośćŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.III.Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu, wykonanie idostarczenie na własny koszt i ryzyko, do siedziby Śląskiego OśrodkaAdopcyjnego w Katowicach materiałów promujących działalność jednostki.Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):39294100-0 – Artykuły informacyjne...

Skip to content