Adopcja

Na procedurę adopcyjną składa się kilka etapów, zawierających część diagnostyczną, która służy poznaniu zasobów kandydatów, oraz szkoleniową, przygotowującą do pełnienia roli rodziców adopcyjnych.

Procedura adopcyjna przebiega zasadniczo według poniższego schematu:

 • Spotkanie informacyjne – udzielenie kandydatom/kandydatowi podstawowych informacji ma temat procedury kwalifikacyjnej, wymaganych dokumentów oraz czasu trwania poszczególnych etapów przygotowania do pełnienia roli rodziców adopcyjnych/rodzica adopcyjnego.
 • Spotkanie z psychologiem i pedagogiem.
 • Wywiad adopcyjny – wizyta w miejscu zamieszkania małżeństwa/kandydata starającego się o adopcję. Dzięki niej możliwa jest weryfikacja deklarowanych warunków mieszkaniowych, niezbędnych do pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka.
 • Wstępna ocena kandydatów/kandydata wydana przez Komisję Kwalifikacyjną – pozytywna ocena umożliwia kandydatom udział w dalszym etapie procedury, jakim jest szkolenie warsztatowe.
 • Szkolenie warsztatowe – to czas przygotowania do pełnienia roli rodziców adopcyjnych. Podczas szkolenia poruszane są wszystkie zagadnienia ważne z punktu widzenia adopcji. Warsztaty pozwalają także na zapoznanie się z procesem adopcji z perspektywy dzieci osieroconych i typowymi problemami wynikającymi z ich trudnej historii. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich kandydatów starających się o przysposobienie.
 • Kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych – w następnej kolejności ośrodek adopcyjny przygotowuje ocenę końcową zawierającą opinie kwalifikacyjną. Powstaje ona na podstawie wcześniej uzyskanych informacji dotyczących motywacji, gotowości do przyjęcia dziecka, planowanej nad nim opieki, zasad wyniesionych z własnej rodziny, indywidualnych cech kandydatów i jakości relacji małżeńskiej. Bierze się również pod uwagę sytuację materialną, mieszkaniową i zdrowotną kandydatów.
 • Dobór rodziny do dziecka – ośrodek bierze przede wszystkim pod uwagę potrzeby dziecka i możliwości ich zaspokojenia przez kandydatów na rodziców adopcyjnych. Ośrodek przedstawia kandydatom informacje o dziecku. Po zapoznaniu się z nimi małżonkowie podejmują decyzję, czy chcą poznać dziecko.
 • Kontakt rodziny z dzieckiem – odbywa się w miejscu bezpiecznym dla dziecka, w obecności pracownika ośrodka adopcyjnego oraz innych osób reprezentujących dziecko, po wyrażeniu chęci przez kandydatów na spotkanie.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosku i dokumentacji do sądu rodzinnego – po podjęciu przez rodzinę decyzji o przysposobienia poznanego dziecka, ośrodek pomaga w przygotowaniu wniosku o przysposobienie.
  • Okres preadopcyjny – ośrodek wspiera rodzinę podczas procesu preadopcyjnego oraz na wniosek sądu opiniuje jego przebieg.
  • Pomoc postadopcyjna – po przysposobieniu dziecka rodzina ma możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ośrodku na wniosek.

Czas trwania procedury adopcyjnej jest uzależniony od wielu czynników, m.in. ilości kandydatów w danym ośrodku adopcyjnym, ilości dzieci zgłoszonych do adopcji oraz otwartości rodzin i gotowości na przyjęcie dziecka, w związku z czym może on wynieść od kilku miesięcy do nawet kilku lat.