ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NETTO PONIŻEJ 30 000 EURO

“Zakup i dostawa oraz montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli obrotowych do siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów Zamiejscowych”