USŁUGI SPOŁECZNE

“Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych oraz zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby organizacji kursu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz ich rodzin, organizowanego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.”