Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

Tryb: postępowanie  na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Termin składania ofert: 2020-10-23

Numer zgłoszenia: ŚOA.AK.3321.Up.2.2020

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do siedziby:Śląskiego Ośrodka w Katowicach (40-017), ul. Graniczna 29, Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Rybniku: ul. Miejska 13B, Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Bielsku-Białej: Modrzewskiego 12, Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Częstochowie: ul. Jana III Sobieskiego 17 b.2.

Pełna informacja na stronie BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27854