USŁUGI SPOŁECZNE

Zamawiający: Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
Zamówienie Nr: ŚOA.AK.3321.US.1.2020
Rodzaj zamówienia: USŁUGI
Typ zamówienia: Usługi społeczne poniżej wartości 750 000 euro netto.

Opis przedmiotu zamówienia, pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna na stronie BIP Ośrodka