Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji, w której poruszamy temat:

“Z jakimi trudnościami dzieci trafiają do rodzin adopcyjnych. “