Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu i radości.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji wszelkich zamierzeń.

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego
Filia w Częstochowie